Java return Kullanım Örnekleri

Tanım

 • Java'da herhangi bir fonksiyonu çağırdığımızda değer döndürmesini istiyorsak return anahtar kelimesini kullanıyoruz.
 • Return kelimesiyle string, integer, float, double, array, object vb. gibi veri tipleri döndürülebilir.

1. Örnek (dökdörtgenin alanını bulma)

public class Program {

  static int dikdortgenAlani(int x, int y) {
    // boy ve uzunluğu çarparak geri return kelimesiyle döndürüyoruz.
    return x * y;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // fonksiyonda gelen değeri integer tipindeki sonuç değiskenine atıyorum.
    int sonuc = dikdortgenAlani(10, 3);
    System.out.println(sonuc);
  }
}

1. Çıktı

30

2. Örnek (sayının karesi bulma)

public class Program {

  static int sayininKaresi(int sayi) {
    // geriye sayının karesini return kelimesiyle döndürüyorum.
    return sayi * sayi;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // sayının karesini sayininKaresi fonksiyonuyla hesaplayıp sonuç değişkenine atıyorum.
    int sonuc = sayininKaresi(2);
    System.out.println(sonuc);
  }

}

2. Çıktı

4

3. Örnek (şifre uzunluğunu kontrol etme)

public class Program {

  static boolean sifreUzunluguKontrol(String sifre) {

    // şifre uzunluğunun 8'den az ise geriye false, eşit veya uzun ise true dönderiyorum.
    if(sifre.length() < 8) return false;
    else return true;

  }

  public static void main(String[] args) {

    System.out.println(sifreUzunluguKontrol("Merhabalar"));
    System.out.println(sifreUzunluguKontrol("Selam"));

  }

}

3. Çıktı

True
False

4. Örnek (2 sayıyı toplama)

public class Program {

  static boolean toplama(int sayi1, int sayi2) {

   return sayi1 + sayi2;

  }

  public static void main(String[] args) {

    System.out.println(toplama(5,6));

  }

}

4. Çıktı

11
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.