Java public

Tanım;

  • public damgası bir değişken, bir metod ya da bir sınıfın önüne gelebilir.
  • public damgası olan bütün öğelere herkes (kendisi, kendi alt sınıflar, başka sınıflar, aynı paket yada başka paketler) erişim sağlayabilir.Giriş;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args) {
		
		MatematikSinifi matematikNesnesi = new MatematikSinifi();  // MatematikSinifi sınıfın nesnesi oluşturduk.
		
		System.out.println("Pi Sayısı = "+matematikNesnesi.Pi_sayisi); // MatematikSinifinin public olan öğelerine erişiyoruz.
		
		System.out.println("Pi Sayısının Karesi = "+matematikNesnesi.Pi_sayisi_karesi());
	}
	
}

class MatematikSinifi{
	
	public double Pi_sayisi = 3.14;
	
	public double Pi_sayisi_karesi() {
		
		return Pi_sayisi*Pi_sayisi;
		
	}
	
}


Çıkış;

Pi Sayısı = 3.14
Pi Sayısının Karesi = 9.8596
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.