Java protected

Tanım;

 • protected damgası değişken, metod ya da bir sınıfın önüne gelebilir.
 • Bazı değişken, metot ya da sınıflara başka paket içersindeki sınıfların erişmesini engellemek için kullanılır.
 • protected damgası alan öğelere sadece aynı paket içindeki sınıflar erişebilir.


Giriş;

package paket1; // Paket adı "paket1"

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args) {
		
	// Sinif s = new Sinif(); eğer Sinif Sınıfının nesnesi oluşturmak istersek hata verecektir. Çünkü aynı paket içerisinde değiller.
		
		MatematikSinifi matematik = new MatematikSinifi();
		
	}
	
}

class MatematikSinifi {

	protected MatematikSinifi() {
		
		System.out.println("MatematikSinifi nesnesi oluşturuldu.");
		
	}
	
}
package paket2; // Paket adı "paket2"

public class Sinif {

	protected Sinif() {
		
      System.out.println("Sinif nesnesi oluşturuldu");

	}
	
}


Çıkış;

MatematikSinifi nesnesi oluşturuldu.


Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.