Java private

Tanım;

  • private damgası bir değişken, bir metod ya da bir sınıfın önüne gelebilir.
  • Bazı değişken, metot ya da sınıflara başka sınıftaki öğelerin erişmesini engellemek için kullanılır.
  • private damgası alan öğelere sadece aynı sınıf içindeki öğeler erişebilir.


Giriş;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args) {
		
		MatematikSinifi matematikNesnesi = new MatematikSinifi();  // MatematikSinifi sınıfın nesnesi oluşturduk.
		
	//	System.out.println("Pi Sayısı = "+matematikNesnesi.Pi_sayisi);  eğer public olmayan değikeni çağırırsak hata alırız.
		
		System.out.println("Pi Sayısı = "+matematikNesnesi.Pi_sayisi());  // onun yerine public olan metotla Pi sayısını alıyoruz.
	}
	
}

class MatematikSinifi{
	
	private double Pi_sayisi = 3.14;
	
	public double Pi_sayisi() {
		
		return Pi_sayisi;
		
	}
	
}


Çıkış;

Pi Sayısı = 3.14

Yorumlar

Bu gönderi için yorum yapılmadı.