Java Applet ile yapılmış ördek vurma oyunu

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import javafx.scene.input.KeyCode;

public class ördekvurma extends Applet implements KeyListener, Runnable {

  int x, y, i, kusx, kusy, score = 0;
  boolean fırlat, vurdumu;
  double x1, y1, atx, aty;

  public void init() {
    addKeyListener(this);
    setSize(500, 500);
    x = getWidth() / 2;
    y = getHeight();
    x1 = getWidth() / 2;
    y1 = getHeight() - 50;
    vurdumu = true;
    i = 270;
    kusx = 0;
    kusy = 20;
    atx=getWidth()/2;
    aty= getHeight()-50;
    fırlat = true;
  }

  public void paint(Graphics g) {
    g.drawLine(x, y, (int) x1, (int) y1);
    g.drawString("Score= " + score, getWidth() - 50, getHeight() - 20);
    if (atx >= kusx && aty > kusy && atx < kusx + 30 && aty < kusy + 20) {
      g.drawString("Vurdunuz!", getWidth() / 2 - 20, getHeight() / 2);
      score++;
      vurdumu = false;
    }
    if (vurdumu) {
      g.fillOval(kusx, kusy, 30, 20);
      g.fillOval((int) atx-5, (int) aty-5, 10, 10);
    }
    if (!vurdumu) {
      init();
    }
  }

  public void keyTyped(KeyEvent e) {
  }

  public void keyPressed(KeyEvent e) {
    if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_RIGHT) {
      if (fırlat) {
        x1 = getWidth() / 2 + 50 * (Math.cos((Math.PI / 180) * i));
        y1 = getHeight() + 50 * (Math.sin((Math.PI / 180) * i));
        i++;
        System.out.println(i);
        if (fırlat) {
          atx = getWidth() / 2 + 50 * (Math.cos((Math.PI / 180) * i));
          aty = getHeight() + 50 * (Math.sin((Math.PI / 180) * i));
        }
        repaint();
      }
    }
    if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_LEFT) {
      if (fırlat) {

        x1 = getWidth() / 2 + 50 * (Math.cos((Math.PI / 180) * i));
        y1 = getHeight() + 50 * (Math.sin((Math.PI / 180) * i));
        i--;
        System.out.println(i);
        atx = getWidth() / 2 + 50 * (Math.cos((Math.PI / 180) * i));
        aty = getHeight() + 50 * (Math.sin((Math.PI / 180) * i));
        if (fırlat) {
          atx = getWidth() / 2 + 50 * (Math.cos((Math.PI / 180) * i));
          aty = getHeight() + 50 * (Math.sin((Math.PI / 180) * i));
        }
      }
      repaint();
    }
    if (fırlat) {
      if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_UP) {
        Thread t = new Thread(this);
        if (!vurdumu) {
          t.stop();
        }
        t.start();
        fırlat = false;
      }
      repaint();
    }
  }

  public void keyReleased(KeyEvent e) {
  }

  public void run() {
    int at = 51;
    try {
      while (vurdumu) {
        Thread.sleep(50);
        atx = getWidth() / 2 + at * Math.cos((Math.PI / 180) * i);
        aty = getHeight() + at * (Math.sin((Math.PI / 180) * i));
        at += 5;
        kusx += 5;
        repaint();
      }
    } catch (Exception e) {
    }
  }

}

Ekran Görüntüsü;

 

 

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.