Java Math.toDegrees()

Tanım;

  • Radyan olarak aldığı değeri dereceye dönüştürür.
  • Parametre olarak double ( radyan) değer alır.


Giriş;

package kodsozluk;

public class KodSozluk {
	
	public static void main(String[] args){
		
		double sayi = 1.5707;   //radyon değerimiz
				
		double derece = Math.toDegrees(sayi);   // dereceye dönüştürme
		
		System.out.println(derece);
		
	}
	
}


Çıkış;

89.9944808811984
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.