Java Math.sqrt()

Tanım;

Tam sayının karekökünü bulmak için sqrt() methodu kullanılır.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args){
		
		int sayi = 9;
		int sayininKoku = (int) Math.sqrt(sayi);
		
		System.out.println(sayininKoku);
		
	}   
}


Çıkış;

3