Java Math.random()

Tanım ;

 • Math sınıfının random() methodu rastgele ondalık sayı üreten bir methodudur.
 • random() methodu (0 ile 1) arası ondalık sayı üretir.


Giriş ;

package kodsozluk;
public class KodSozluk {  
  public static void main(String[] args) {

    for (int i = 0; i < 5; i++) {

      int a=(int)(Math.random()*10);  //0 ile 10 arasında rastgele sayı üretir,eğer 100 yazmış olsaydık 0 ile 100 arasında rastgele sayı üretirdi

      System.out.print(a+","); 

    }    
  }
}


Çıkış ;

run:
6,1,0,4,2, //for döngümüzden dolayı 5 adet 0 ile 10 arasında rastgele sayı üretti
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.