Java Math.pow()

Tanım ;

Belirlenen a tamsayısının belirlenen sayı üstünü alır. ab değerini döndürür.Yani a sayısının b sayısınca üstünü alır.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[] args){
		
		int tamsayi = 2;
		int ustSayi = 4;
		
		System.out.println(Math.pow(tamsayi, ustSayi));
		
	}
}Çıkış;

16.0Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.