Java Math.log()

Tanım ;

Belirlenen sayı değerinin doğal logaritmasını alır.Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args){
		
		double sayi = 9;
		double log = Math.log(sayi);  
		
		System.out.println("9 Sayısının Logaritması = "+log);
	
	}   
}


Çıkış;

9 Sayısının Logaritması = 2.1972245773362196
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.