Java Math.floor()

Tanım ;

Ondalık sayıyı en yakın küçük tam sayıya yuvarlanır. Bu değer double olarak döndürülür.Giriş;

package kodsozluk;

public class KodSozluk {    

    public static void main(String[] args) {

    double a=3.49;

    System.out.println("Sayının tabana yuvarlanmış hali :"+Math.floor(a)); 

    }
}

Çıkış ;

run:
Sayının tabana yuvarlanmış hali :3.0