Java Kuyruk veri yapısı ( queue )

package veriyapıları;

public class kuyruk {

	int dizi [];
	
	
	int N,bas,son;
	
	kuyruk(int N){
	
		dizi = new int[N];
		this.N=N;
		bas=0;son=0;
		
	}
	
	
	boolean bosmu() {
		return bas==son;
	}
	
	
	boolean dolumu() {
		return bas == ((son+1)%N);
		
		
	}
	
	void ekle(int sayi) {
		
		if(!dolumu()) {
			dizi[son] = sayi;
			son = (son+1)%N;

		}else {
			
			System.out.println("Dolu");
		}
		
	}
	
	int sil() {
		if(!bosmu()) {
			int sonuc = dizi[bas];
			bas = (bas+1)%N;
			
			return sonuc;
			
			
		}else {
			return -1;
		}
		
		
	}
	
	int son() {
		if(!bosmu()) {
			return dizi[son-1];
			
		}else {
			return -1;
		}
		
		
		
	}
	

	int bas() {
		if(!bosmu()) {
			return dizi[bas];
			
		}else {
			return -1;
		}
		
		
		
	}
	
	
}

 

Şekille gösterim;