Java interface

Tanım;

 • Interface sınıf(class) yapısına benzerdir. Sınıf gibi oluşturulur. ( class yerine interface yazarız). İçinde sadece methodlar(içi boş) ve veri türleri tanımlanır.
 • Interface genellikle bir sınıfı(class) belirli metodlarını tanımlamaya ve içini kendi özelliklerine göre doldurmaya zorlamak için kullanılır.
 • Interface içindeki metodların içi boştur.
 • Bir sınıf(class) birden fazla interface implements edebilir.
 • new kelimesi ile oluşturulamazlar. Implements ile çağrılabilir.
 • Sınıf(class) tanımlaması oluşturulduktan sonra implements kelimesi ile kullanılır.


Eğer bir sınıfa interface implements edersek icinde bulunan bütün methodları sınıf içersinde kullanmanız gerekmektedir.Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk implements InterfaceDeneme{  // sınıfa interface implements olarak dahil edersek sınıf içersinde methodları tanımlamanız gerekmektedir.


	public static void main(String[] args){

		KodSozluk ks = new KodSozluk();
		
		System.out.println(ks.topla(tamSayi, 12));
		System.out.println(ks.cikar(tamSayi, 12));
		
	}

	@Override
	public int topla(int s1, int s2) {
		int sonuc = s1+s2;
		return sonuc;
	}

	@Override
	public int cikar(int s1, int s2) {
		int sonuc = s1-s2;
		return sonuc;
	}
}

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

interface InterfaceDeneme{      // içi boş methodları interface içinde tanımlıyoruz.
	
	public static int tamSayi=24;
	
	public int topla(int s1,int s2);
	public int cikar(int s1,int s2);	
	
}


Çıkış;

36
12


Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.