Java Integer.valueOf()

Tanım;

String veri tipini Integer veri tipine dönüştürmek için kullanılır.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk{   
	
	public static void main(String[]args){
		
		String tamSayiString = "5";
		
		int tamSayi = Integer.valueOf(tamSayiString);
		
		System.out.println(tamSayi);
		System.out.println(tamSayi+6);
			
	}
	
}


Çıkış;

5
11
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.