Java Integer.sum()

Tanım;

2 integer tipinde tamsayıyı toplamak için kullandığımız methodtur.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args){
		
		int sayi1 = 5;
		int sayi2 = 6;
		
		System.out.println("Toplam = " +Integer.sum(5, 6));
	     
	}   
}


Çıkış;

Toplam = 11