Java Integer.parseInt()

Tanım;

String olarak tanımlanmış tamsayıları Integer veri tipine dönüştürmek için kullanılır.Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args){
		
		String s = "5";
		
	//	int tamsayi = s; eğer böyle yaparsa hata alırız. String Integer eşitlenemez.
		
		int tamsayi = Integer.parseInt(s);  // String değeri Integer tipine dönüştürüp eşitledik.

		System.out.println(tamsayi);
	     
	}   
}


Çıkış;

5
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.