Java Integer.compareTo()

Tanım;

Integer olarak tanımlanan tamsayıları karşılaştırmak için kullanır. Eğer 2 tam sayını birbirine eşitse "0" değeri döndürür, değilse "-1" değerini döndürür.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args){
		
		Integer tamsayi1 = new Integer(5);   // Integer değeri normal ( int tamsayi1 = 5; ) olarakta tanımlanabilir;
		Integer tamsayi2 = new Integer(5);
		Integer tamsayi3 = new Integer(6);
		
		System.out.println(tamsayi1.compareTo(tamsayi2));
		
		System.out.println(tamsayi1.compareTo(tamsayi3));
	     
	}   
}


Çıkış;

0
-1

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.