Java Integer

Tanım ;

Tamsayı değişlerini tanımlamada integer veri tipi kullanılır.


Giriş;

package kodsozluk;
public class Kodsozluk {
  public static void main(String[] args) {

    int sayi=1453;   
    System.out.println(sayi);
  }  
}


Çıkış;

1453