Java implements

Tanım;

implements deyimi Interface'leri sınıfa(class) dahil etmek için kullanılan terimdir.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk implements InterfaceDeneme{  // implements deyimi interface'leri sınıfa dahil etmek için kullanılır.


	@Override
	public int topla(int s1, int s2) {
		// TODO Auto-generated method stub
		return 0;
	}
	
	@Override
	public int cikar(int s1, int s2) {
		// TODO Auto-generated method stub
		return 0;
	}

}

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

interface InterfaceDeneme{            // içi boş methodları interface içinde tanımlıyoruz.
	
	public static int tamSayi=24;
	
	public int topla(int s1,int s2);
	public int cikar(int s1,int s2);	
	
}


Çıkış;