Java Hashtable for String Key

Açıklama

 • Hash Table ( Karım Tablosu ) algoritması, eklenecek olan veriden bir tam sayı elde ederek ve o elde edilen sayı ile dizide hangi indise yerleştirileceğini belirler.
 • Eğer elde edilen indis numarası, önceden eklenmiş olan veri ile  aynı ise bulunan indis değerdeki değerin sağına bağlantı yaparak ekleme yapar. Bunu linkedlist gibi düşünebilirsiniz.

 

Görsel olarak gösterim

hash-table

 

 

Kod

package hashtable;

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

public class Main {

 public static void main(String args[]) {

		try {
			
	      Scanner s = new Scanner(new File("words.txt")); // dışardan kelime listesini hashtable ekleme
			
		  HashTable hashtable = new HashTable(256);
			
			while(s.hasNextLine()) {
				//System.out.println(s.nextLine());
				hashtable.add(new Node(s.nextLine()));
			}

          System.out.println(hashtable.find("KodSözlük")); // hashtable'da veri arama işlemi
			
		} catch (FileNotFoundException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}

 }

}class HashTable {

 final int ALPH = 256;

 Node table[];

 private int SIZE;

 public HashTable(int SIZE) {

  table = new Node[SIZE];

  this.SIZE=SIZE;

 }

 
 int hash(String str){

  int h=0;

  for(int i=0;i<str.length();i++){

   h=((h*ALPH)+str.charAt(i))%SIZE;

  }

  return h;

 }

 void yazdir() {

  for(int i=0;i<SIZE;i++) {

   Node tmp = table[i];

   while(tmp!=null) {

    System.out.print(i+". "+tmp.icerik+" ");

    tmp=tmp.next;

   }

   System.out.println("");

  }
 }

 boolean delete(String str) {

  if(find(str)) { 

   int h = hash(str);

   Node tmp = table[h];

   Node previous = table[h];

  if(tmp.next == null){

   table[h]=null;

  }else{
   while(tmp!=null) {

    if(tmp.icerik.equals(str))

     break;

    previous=tmp;

    tmp=tmp.next;

   }


   System.out.println(previous.icerik);
   System.out.println(tmp.icerik+"\n");


   if(table[h]==tmp)
    table[h]=tmp.next;
   else
    previous.next=tmp.next;

  }

  // previous.ileri=tmp.ileri;

   return true;

  } 

  return false;

 }

 boolean find(String str) {

  int h = hash(str);

  Node tmp = table[h];

  while(tmp!=null) {

   if(tmp.icerik.equals(str)) {

    return true;

   }

   tmp = tmp.next;

  }

  return false;

 }

 void add(Node yeni) {

 // int h= yeni.icerik%N;

  if(!find(yeni.icerik)){

   int h = hash(yeni.icerik);

   //  System.out.print(h);

     if(table[h] == null) {

      table[h] = yeni;

     }else {

      Node tmp = table[h];

      while(tmp.next!=null) {

       tmp=tmp.next;

      }

      tmp.next=yeni;

     }

  }

 }

}

class Node{

 String icerik;

 Node next;

 Node(String icerik){

  this.icerik=icerik;

 }

}
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.