Java HashMap.containsKey()

Tanım

Oluşturulan HashMap'te daha önce kullanılmış olan anahtarı kontrol etmek için kullanılan metoddur.

2 dönüş değeri vardır;

 • true ( anahtar, daha önce kullanılmış )
 • false ( anahtar kullanılmamış )

Girdi

package KodSozluk;

import java.util.HashMap;

public class KodSozluk{

   public static void main(String[] args) {
  	 
  	 HashMap<Integer, String> okulOgrenci = new HashMap<Integer,String>();
  	 
  	 okulOgrenci.put(146, "mehmet");  // hashMap veri ekliyoruz.
  	 
  	 okulOgrenci.put(43, "sedef");
  	 
  	 okulOgrenci.put(72, "ayşe");
  	 
  	 System.out.println(okulOgrenci.toString());
  	 
  	 System.out.println("72 anahtarı kullanılmışmı = "+okulOgrenci.containsKey(72));
  	 
  	 System.out.println("12 anahtarı kullanılmışmı = "+okulOgrenci.containsKey(12));
  	 
  	 if(!okulOgrenci.containsKey(12)){     // 12. anahtar boş ise yeni ögrenci ekliyorum.
  		 okulOgrenci.put(12, "serhat");
  	 }
	 
  	 System.out.println(okulOgrenci.toString());
  	 
   }	
}

Çıktı

{146=mehmet, 72=ayşe, 43=sedef}
72 anahtarı kullanılmışmı = true
12 anahtarı kullanılmışmı = false
{146=mehmet, 72=ayşe, 43=sedef, 12=serhat}
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.