Java HashMap.containsValue()

Tanım;

containsValue() metodu HashMap nesnesinde daha önceden eklenmiş değer değişkenini kontrol amaçlı kullanılır.


2 dönüş değeri vardır;

 • true ( değer, daha önce kullanılmış )
 • false ( değerkullanılmamış )


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.HashMap;

public class KodSozluk{

   public static void main(String[] args) {
  	 
  	 HashMap<Integer, String> okulOgrenci = new HashMap<Integer,String>();
  	 
  	 okulOgrenci.put(146, "mehmet");  // hashMap veri ekliyoruz.
  	 
  	 okulOgrenci.put(43, "sedef");
  	 
  	 okulOgrenci.put(72, "ayşe");
  	 
  	 System.out.println(okulOgrenci.toString());
  	 
  	 System.out.println("mehmet varmı = "+okulOgrenci.containsValue("mehmet"));
  	 
  	 System.out.println("serhat varmı = "+okulOgrenci.containsValue("serhat"));
  	  	 
   }	
}


Çıkış;

{146=mehmet, 72=ayşe, 43=sedef}
mehmet varmı = true
serhat varmı = false


Yorumlar

Bu gönderi için yorum yapılmadı.