Java HashMap.clear()

Tanım;

HashMap'taki bütün değerleri temizlemeye yarayan metoddur.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.HashMap;

public class KodSozluk{

   public static void main(String[] args) {
  	 
  	 HashMap<Integer, String> okulOgrenci = new HashMap<Integer,String>();
  	 
  	 okulOgrenci.put(146, "mehmet");  // hashMap veri ekliyoruz.
  	 
  	 okulOgrenci.put(43, "sedef");
  	 
  	 System.out.println(okulOgrenci.toString());
  	 
  	 okulOgrenci.clear();  // hashmap'taki değerleri siliyoruz.
  	 
  	 System.out.println(okulOgrenci.toString());
	 
   }	
}


Çıkış;

{146=mehmet, 43=sedef}
{}