Java HashMap

Tanım;

 • Bellekte veri saklamada yollarından biriside HashMap'tir.
 • HashMap'te her değerin anahtarı olmak zorundadır. ( her degişkenin kendine özel anahtarı olmalıdr. )
 • HashMap'teki değerlere bu anahtarlar yoluyla ulaşırız.


Yazım kuralı;

HashMap<anahtar veri tipi, degişkenin veri tipi> nesne ismi = new HashMap<anahtar veri tipi, degişkenin veri tipi>();Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.HashMap;

public class KodSozluk{

   public static void main(String[] args) {
  	 
  	 HashMap<Integer, String> okulOgrenci = new HashMap<Integer,String>();
  	 
  	 okulOgrenci.put(146, "mehmet");  // hashMap veri ekliyoruz.
  	 
  	 okulOgrenci.put(43, "sedef");
  	 
  	 System.out.println(okulOgrenci.toString());
  	 
   }	
}


Çıkış;

{146=mehmet, 43=sedef}

Yorumlar

Bu gönderi için yorum yapılmadı.