Java Graphics.fillOval()

Tanım;

Graphics sınıfının fillOval() metodu, içi dolu yuvarlak çizdirmeye yarayan metodudur.Kullanım şekli;

fillOval(topLeftX, topLeftY, width, height);
Giriş;

package kodsozluk;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;


public class KodSozluk extends Applet{   // Graphics sınıfının metodlarından yararlanmak için Applet,JFrame,JPanel sınıfları kullanılabilir.
	
	int baslangicX,baslangicY,genislik,yukseklik;
	
  public void init(){   // applet sınıfından değer atamalar init metodunda yapılır.
	  
	  this.setSize(400,300);
	  baslangicX = 50;
	  baslangicY = 10;
	  genislik = 300;
	  yukseklik = 300;
  }
  
  
  public void paint(Graphics g){  // Graphics sınıfını paint metodunda kullanıyoruz.
	   
		  g.fillOval(baslangicX, baslangicY, genislik, yukseklik);// Graphics sınıfındaki fillOval kullanarak içi dolu yuvarlak çizdik.

  }
	
}


Çıkış;