Java Graphics.drawString()

Tanım;

Graphics sınıfının drawString() metodu, ekrana yazı(String) çizdirmeye yarayan metodudur.Kullanım şekli;

drawString(ekranda_cizilecek_yazi, xBaseLine, yBaseLine);Giriş;

package KodSozluk;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;

public class KodSozluk extends Applet{   // Graphics sınıfının metodlarından yararlanmak için Applet,JFrame,JPanel sınıfları kullanılabilir.
	
	int baslangicX,baslangicY;
	
  public void init(){   // applet sınıfından değer atamalar init metodunda yapılır.
	  
	  this.setSize(400,300);
	  baslangicX = 150;
	  baslangicY = 150;
  }
  
  
  public void paint(Graphics g){  // Graphics sınıfını paint metodunda kullanıyoruz.
	   
		  g.drawString("KodSözlük", baslangicX, baslangicY);// Graphics sınıfındaki drawString() metodunu kullanarak yazı yazdırdıkç
		 
	  
  }
	
}


Çıkış;
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.