Java Graphics.drawRoundRect()

Tanım;

Graphics sınıfının drawRoundRect() metodu,içi boş dikdörtgenin sınırlarına yarı çap vermek için kullandığımız metoddur.Kullanım şekli;

drawRoundRect(topLeftX, topLeftY, width, height, widthArc, heightArc);Giriş;

package KodSozluk;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;

public class KodSozluk extends Applet{   // Graphics sınıfının metodlarından yararlanmak için Applet,JFrame,JPanel sınıfları kullanılabilir.
	
	int baslangicX,baslangicY,genislik,yukseklik,yaricapGenislikAcisi,yaricapYukseklikAcisi;
	
  public void init(){   // applet sınıfından değer atamalar init metodunda yapılır.
	  
	  this.setSize(400,300);
	  baslangicX = 50;
	  baslangicY = 10;
	  genislik = 300;
	  yukseklik = 300;
	  yaricapGenislikAcisi = 30;
	  yaricapYukseklikAcisi = 30;
  }
  
  
  public void paint(Graphics g){  // Graphics sınıfını paint metodunda kullanıyoruz.
	   
		  g.drawRoundRect(baslangicX, baslangicY, genislik, yukseklik,yaricapGenislikAcisi,yaricapYukseklikAcisi);// Graphics sınıfındaki drawRoundRect dikdörtgenin sınırlarına açı verdik.

  }
	
}


Çıkış;Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.