Java Graphics.drawPolygon()

Tanım;

Graphics sınıfının drawPolygon() metodu, belirttiğimiz noktları birleştirerek çokgen oluşturmamıza sağlayan metoddur.Kullanım şekli;

drawPolygon( x [ ] dizisi , y [ ] dizisi , noktaSayisi );Giriş;

package KodSozluk;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;

public class KodSozluk extends Applet{   // Graphics sınıfının metodlarından yararlanmak için Applet,JFrame,JPanel sınıfları kullanılabilir.
	
	int x[],y[],noktaSayisi;
	
  public void init(){   // applet sınıfından değer atamalar init metodunda yapılır.
	  
	  this.setSize(400,300);
	  noktaSayisi = 3;  // kaç nokta birleştireceksek sayıyı belirtiyoruz. dizilerde tanımladığımız x ve y uzunluğununa eşit olmalıdır.
	  x = new int[noktaSayisi];
	  y = new int[noktaSayisi];
	  
	  
	  x[0] = 30;   // başlangıç nokta (30,30) 
	  y[0] = 30;
	  
	  
	  x[1] = 360;  // orta nokta (360,100)
	  y[1] = 100;
	  
	  
	  x[2] = 100;  // bitiş noktası (100,200)
	  y[2] = 200;
	 

  }
  
  
  public void paint(Graphics g){  // Graphics sınıfını paint metodunda kullanıyoruz.
	   
		  g.drawPolygon(x, y, noktaSayisi); // Graphics sınıfındaki drawPolygon() motodunu kullanarak noktaları birleştirerek çokgen çizdik.

  }
  

	
}


Çıkış;Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.