Java Graphics.drawLine()

Tanım;

Graphics sınıfının drawLine() metodu, çizgi çizdirmeye yarayan metodudur.Kullanım şekli ;

drawLine(int xStart, int yStart, int xEnd, int yEnd);Giriş;

package KodSozluk;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;

public class KodSozluk extends Applet{   // Graphics sınıfının metodlarından yararlanmak için Applet,JFrame,JPanel sınıfları kullanılabilir.
	
	int baslangicX,baslangicY,bitisX,bitisY;
	
  public void init(){   // applet sınıfından değer atamalar init metodunda yapılır.
	  
	  this.setSize(400,300);
	  baslangicX = 100;
	  baslangicY = 100;
	  bitisX = 300;
	  bitisY = 300;
  }
  
  
  public void paint(Graphics g){  // Graphics sınıfını paint metodunda kullanıyoruz.
	  
	  g.drawLine(baslangicX, baslangicY,bitisX, bitisY);// Graphics sınıfını kullanarak çizgi ürettik.
	  
  }
	
}


Çıkış;Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.