Java Graphics.drawArc()

Tanım;

Graphics sınıfının drawArc() metodu, içi boş açılı bir yuvarlak çizdirmeye yarayan metodudur.Kullanım şekli;

drawArc(topLeftX, topLeftY, width, height);
Giriş;

package KodSozluk;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;

public class KodSozluk extends Applet{   // Graphics sınıfının metodlarından yararlanmak için Applet,JFrame,JPanel sınıfları kullanılabilir.
	
	int baslangicX,baslangicY,genislik,yukseklik,baslangicAci,artisAci;
	
  public void init(){   // applet sınıfından değer atamalar init metodunda yapılır.
	  
	  this.setSize(400,300);
	  baslangicX = 50;
	  baslangicY = 10;
	  genislik = 300;
	  yukseklik = 300;
	  baslangicAci = 90;  // 90 dereceden başlatıyorum.
	  artisAci = 180;   // bu son açı değilde, 90 üzerine 180 ekleyip 270 derecede bitiriyor.
  }
  
  
  public void paint(Graphics g){  // Graphics sınıfını paint metodunda kullanıyoruz.
	   
		  g.drawArc(baslangicX, baslangicY, genislik, yukseklik,baslangicAci,artisAci);// Graphics sınıfındaki drawArc kullanarak açılı yuvarlak çizdik.

  }
	
}


Çıkış;Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.