Java Graphics

Tanım;

 • Graphics sınıfı, ekranda çizim yapmamızı sağlayan metodları barındırır.
 • Graphics sınıfında çizim hariç Font(yazı tipi) ve Color(renk) gibi şeyleride barındırır.
 • Graphics sınıfını projeye dahil etmek için java.awt.Graphics eklemeliyiz.


Graphics sınıfının kordinat sistemi şöyledir;
Giriş;

package KodSozluk;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;

public class KodSozluk extends Applet{   // Graphics sınıfının metodlarından yararlanmak için Applet,JFrame,JPanel sınıfları kullanılabilir.
	
  public void init(){
	  
	  this.setSize(400,300);
  }
  
  
  public void paint(Graphics g){  // Graphics sınıfını paint metodunda kullanıyoruz.
	  
	  g.drawString("KodSözlük", 150, 150);// Graphics sınıfını kullanarak burada çizimleri yapabiliyoruz.
	  
  }
	
}


Çıkış;
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.