Java Final (final)

Tanım;

  • Final sınıf değişkenleri: Final olan bir sınıf değişkenine sadece bir kere değer ataması yapılabilir ve bu atama sadece sınıf konstrüktöründe gerçekleşebilir.
  • Final metot parametreleri: Final olarak tanımlanmış bir metot parametresine sadece bir kere değer atanabilir. Metot parametrelerinin tamamen final olarak tanımlamış olmalarında büyük fayda vardır. Bu şekilde parametrenin metot bünyesinde değişikliğe ugrama tehlikesi ortadan kaldırılmış olur.
  • Final metotlar: Final olan bir metot ne alt sınıflarca yeniden yüklenebilir (method overloading) ne de saklı (hidden) tutulabilir.
  • Final sınıflar: Final olan bir sınıf genişletilerek bir alt sınıf oluşturulamaz. ( final olan sınıflar başka bir sınıfa extends edilemez )


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk{      // eğer finalClass sınıfı extends edersek hata alırız !
	
	public static void main(String[]args){
		
	 finalClass fc = new finalClass();
	 
	// fc.tamSayi = 6; eğer final olan değişkeni değiştirmeye kalkarsak hata alırız.
	 
	 System.out.println(fc.tamSayi);
	 
	 System.out.println(fc.topla(5, 6));
 		
	}
}

final class finalClass{
	
	final int tamSayi = 24;
	
	public final int topla(int sayi1,int sayi2){
		
		int sonuc = sayi1+sayi2;
		return sonuc;
		
	}
}


Çıkış;

24
11

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.