Java File.listFiles()

Tanım;

 • Dosya yolu içindeki dosya ve dizinlerin File nesnesi olarak geri döndüren fonksiyondur.
 • Geri dönüş tipi olarak File Array ( file dizisi ) döndürür.


Giriş;

package kodsozluk;

import java.io.File;

public class KodSozluk{
	
	 public static void main(String[] args) {
	    
	    String dosyaYolu = "C://";
	    
	    File dosya = new File(dosyaYolu);
	    
	    File[] dizi = dosya.listFiles();  // dosya yolundaki dosyaları File Dizisine aktardık
	    
	    for(File f : dizi)
	    	System.out.println(f.getName());

	  }
	
}


Çıkış;

Documents and Settings
PerfLogs
Program Files
Program Files (x86)
ProgramData
System Volume Information
Users
Windows
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.