Java File.listFiles()

Tanım;

 • Dosya yolu içindeki dosya ve dizinlerin File nesnesi olarak geri döndüren fonksiyondur.
 • Geri dönüş tipi olarak File Array ( file dizisi ) döndürür.


Giriş;

package kodsozluk;

import java.io.File;

public class KodSozluk{
	
	 public static void main(String[] args) {
	    
	    String dosyaYolu = "C://";
	    
	    File dosya = new File(dosyaYolu);
	    
	    File[] dizi = dosya.listFiles();  // dosya yolundaki dosyaları File Dizisine aktardık
	    
	    for(File f : dizi)
	    	System.out.println(f.getName());

	  }
	
}


Çıkış;

Documents and Settings
PerfLogs
Program Files
Program Files (x86)
ProgramData
System Volume Information
Users
Windows