Java File.list()

Tanım;

 • Dosya yolu içindeki dosya ve dizinlerin isimlerini geri döndüren fonksiyondur.
 • Geri dönüş tipi olarak String Array ( string dizisi ) döndürür.


Giriş;

package kodsozluk;

import java.io.File;

public class KodSozluk{
	
	 public static void main(String[] args) {
	    
	    String dosyaYolu = "C://";
	    
	    File dosya = new File(dosyaYolu);
	    
	    String dosya_icindekiler[] = dosya.list();
	    
	    for (String dosya_isimleri : dosya_icindekiler)   // String dizisini yazdırma
	  	  System.out.println(dosya_isimleri);
			
	  }
	
}


Çıkış;

$Recycle.Bin
Boot
bootmgr
BOOTNXT
BOOTSECT.BAK
Documents and Settings
hiberfil.sys
kodsozluk.txt
MSOCache
pagefile.sys
PerfLogs
Program Files
Program Files (x86)
ProgramData
Recovery
swapfile.sys
System Volume Information
Users
Windows
xampp