Java File.list()

Tanım;

 • Dosya yolu içindeki dosya ve dizinlerin isimlerini geri döndüren fonksiyondur.
 • Geri dönüş tipi olarak String Array ( string dizisi ) döndürür.


Giriş;

package kodsozluk;

import java.io.File;

public class KodSozluk{
	
	 public static void main(String[] args) {
	    
	    String dosyaYolu = "C://";
	    
	    File dosya = new File(dosyaYolu);
	    
	    String dosya_icindekiler[] = dosya.list();
	    
	    for (String dosya_isimleri : dosya_icindekiler)   // String dizisini yazdırma
	  	  System.out.println(dosya_isimleri);
			
	  }
	
}


Çıkış;

$Recycle.Bin
Boot
bootmgr
BOOTNXT
BOOTSECT.BAK
Documents and Settings
hiberfil.sys
kodsozluk.txt
MSOCache
pagefile.sys
PerfLogs
Program Files
Program Files (x86)
ProgramData
Recovery
swapfile.sys
System Volume Information
Users
Windows
xampp


Yorumlar

Bu gönderi için yorum yapılmadı.