Java File.list()

Tanım;

 • Dosya yolu içindeki dosya ve dizinlerin isimlerini geri döndüren fonksiyondur.
 • Geri dönüş tipi olarak String Array ( string dizisi ) döndürür.


Giriş;

package kodsozluk;

import java.io.File;

public class KodSozluk{
	
	 public static void main(String[] args) {
	    
	    String dosyaYolu = "C://";
	    
	    File dosya = new File(dosyaYolu);
	    
	    String dosya_icindekiler[] = dosya.list();
	    
	    for (String dosya_isimleri : dosya_icindekiler)   // String dizisini yazdırma
	  	  System.out.println(dosya_isimleri);
			
	  }
	
}


Çıkış;

$Recycle.Bin
Boot
bootmgr
BOOTNXT
BOOTSECT.BAK
Documents and Settings
hiberfil.sys
kodsozluk.txt
MSOCache
pagefile.sys
PerfLogs
Program Files
Program Files (x86)
ProgramData
Recovery
swapfile.sys
System Volume Information
Users
Windows
xampp


Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.