Java File.getParentFile()

Tanım;

  • Belirtilen dosya yolundaki üst dosyayı geri döndürür.
  • Geri dönüş değeri olarak ( File ) üst dosyayı geri döndürür, eğer üst dosya yoksa "null" değerini döndürür.


Giriş;

package kodsozluk;

import java.io.File;

public class KodSozluk{
	
	public static void main(String[]args){
		
		File dosya = new File("C:\\\\Program Files");
		
		File ustDosya = dosya.getParentFile();    // üst dosyayı aldık.
		
		String[] dosyaListesi = ustDosya.list();  // üst dosyanın içindeki dosyaların ismini diziye aktardık.
		
		System.out.println(ustDosya.getName() + "içindeki dosya listesi;");
		
		for(String dosyaIsmi : dosyaListesi)      // üst dosyanın içindeki dosyaların ismini yazdırdık.
			System.out.println(dosyaIsmi);
		
	}
	
}


Çıkış;

içindeki dosya listesi ;
$Recycle.Bin
Boot
bootmgr
BOOTNXT
BOOTSECT.BAK
Documents and Settings
hiberfil.sys
pagefile.sys
PerfLogs
Program Files
Program Files (x86)
ProgramData
Recovery
swapfile.sys
System Volume Information
Users
Windows
Windows10Upgrade
xampp