Java File.getParentFile()

Tanım;

  • Belirtilen dosya yolundaki üst dosyayı geri döndürür.
  • Geri dönüş değeri olarak ( File ) üst dosyayı geri döndürür, eğer üst dosya yoksa "null" değerini döndürür.


Giriş;

package kodsozluk;

import java.io.File;

public class KodSozluk{
	
	public static void main(String[]args){
		
		File dosya = new File("C:\\\\Program Files");
		
		File ustDosya = dosya.getParentFile();    // üst dosyayı aldık.
		
		String[] dosyaListesi = ustDosya.list();  // üst dosyanın içindeki dosyaların ismini diziye aktardık.
		
		System.out.println(ustDosya.getName() + "içindeki dosya listesi;");
		
		for(String dosyaIsmi : dosyaListesi)      // üst dosyanın içindeki dosyaların ismini yazdırdık.
			System.out.println(dosyaIsmi);
		
	}
	
}


Çıkış;

içindeki dosya listesi ;
$Recycle.Bin
Boot
bootmgr
BOOTNXT
BOOTSECT.BAK
Documents and Settings
hiberfil.sys
pagefile.sys
PerfLogs
Program Files
Program Files (x86)
ProgramData
Recovery
swapfile.sys
System Volume Information
Users
Windows
Windows10Upgrade
xampp

Yorumlar

Bu gönderi için yorum yapılmadı.