Java File.getParent()

Tanım;

  • Belirtilen dosya yolundaki dosyanın bir üst dizinini ( üst klasörünü ) geriye döndüren fonksiyondur.
  • Geri dönüş değeri string'dir.


Giriş;

package kodsozluk;

import java.io.File;

public class KodSozluk{
	
	public static void main(String[]args){
		
		File dosya = new File("C:\\\\Program Files");
		
		String dosyaIsmi = dosya.getParent();
		
		System.out.println("Dosya yolundaki üst dizinin ismi = " + dosyaIsmi);
		
	}
	
}


Çıkış;

Dosya yolundaki üst dizinin ismi = C:\
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.