Java File.getName()

Tanım;

  • Belirtilen dosya yolundaki dosyanın ismini geri döndüren File sınıfının fonksiyonudur.
  • Dönüş olarak string değişken döndürür.


Giriş;

package kodsozluk;

import java.io.File;

public class KodSozluk{
	
	public static void main(String[]args){
		
		File dosya = new File("C:\\\\Program Files");
		
		String dosyaIsmi = dosya.getName();
		
		System.out.println("Dosya yolundaki dosyanın ismi = " + dosyaIsmi);
		
	}
	
}


Çıkış;

Dosya yolundaki dosyanın ismi = Program Files


Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.