Java File.createNewFile()

Tanım;

 • Belirtilen dosya yolunda dosya oluşturmak için kullandığımız fonksiyondur.
 • Bu fonksiyonla dizin ( klasör ) oluşturulamaz !


Geri Dönüş Değeri ( boolean ) ;

 • true ( dosya oluşturuldu )
 • false ( dosya oluşturma engellendi yada dosya önceden var )


Giriş;

package kodsozluk;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class KodSozluk {
	
	 public static void main(String[] args) throws IOException{
	    
	    String dosyaYolu = "C://kodsozluk.txt";
	    
	    File dosya = new File(dosyaYolu);
	    
			boolean sonuc = dosya.createNewFile();
			
			if(sonuc)
	      System.out.println(dosyaYolu + " dosya oluşturuldu");
	    else
	      System.out.println(dosyaYolu + " dosya oluşturma engellendi yada dosya önceden var");
			

	  }
	
}


Çıkış;

C://kodsozluk.txt dosya oluşturuldu