Java File.canWrite()

Tanım;

Belirtilen dosya uzantısındaki dosyanın yada dizinin üstünde değişiklik yapılıp yapılayamacağını kontrol etmek için kullanılır.


Geri Dönüş Değeri ( boolean ) ;

 • true ( dosya yazılabilir yada üstünde oynama yapılabilir )
 • false ( dosya yazılamaz yada üstünde oynama yapılamaz )


Giriş;

package kodsozluk;

import java.io.File;

public class KodSozluk{
	
	 public static void main(String[] args) {
	    
	    String dosyaYolu = "C://kodsozluk.txt";
	    
	    File dosya = new File(dosyaYolu);
	    
	    boolean dosya_yazilabilirmi = dosya.canWrite();
	    
	    if(dosya_yazilabilirmi)
	      System.out.println(dosyaYolu + " dosya yazılabilir yada üstünde oynama yapılabilir");
	    else
	      System.out.println(dosyaYolu + " dosya yazılamaz yada üstünde oynama yapılamaz");
			
	  }
	
}


Çıkış;

C://kodsozluk.txt dosya yazılabilir yada üstünde oynama yapılabilir