Java File.canRead()

Tanım;

Belirtilen dosya yolundaki dosya yada dizinin okunup veya okunamayacağını kontrol etmek için kullanılan fonksiyondur.


Geri Dönüş Değeri ( boolean ) ;

 • true ( dosya okunabilir )
 • false ( dosya okunamaz )


Giriş;

package kodsozluk;

import java.io.File;

public class KodSozluk{
	
	 public static void main(String[] args) {
	    
	    String dosyaYolu = "C://kodsozluk.txt";
	    
	    File dosya = new File(dosyaYolu);
	    
	    boolean dosya_okunabilirmi = dosya.canRead();
	    
	    if(dosya_okunabilirmi)
	      System.out.println(dosyaYolu + " dosya okunabilir");
	    else
	      System.out.println(dosyaYolu + " dosya okunamaz");
			
	  }
	
}


Çıkış;

C://kodsozluk.txt dosya okunabilir