Java File

Tanım;

  • Disk üzerindeki dosyalar ve klasörlerle iletişim sağlamak için File sınıfının fonksiyonlarından yararlanırız.
  • File sınıfı ile dosya veya dizin oluşturma, silme, arama yada üzerine veri yazma gibi işlemlerinin yapıldığı sınıftır.
  • File sınıfı java.io kütüphanesi içinde yer alır.
  • File sınıfını proje dahil etmek için import java.io.File eklemeliyiz.


Yazım kuralı;

File dosya = new File("dosya yolu");