Java Applet ile yapılmış fareye göre hareket eden gözler

package kodsozluk;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseMotionListener;

public class fareyegöregöz extends Applet implements MouseMotionListener {
 int x,y,x1,y1;

  
  public void init() {
    setSize(500,500);
    setBackground(Color.DARK_GRAY);
    addMouseMotionListener(this); x = getWidth()/2;
    x1= getWidth()/2+100;
   y= getHeight()/2;y1= getHeight()/2;
  }
   int farex,farey,farex1,farey1;
  public void paint(Graphics g) {
    g.fillOval(getWidth()/2-30-50, getHeight()/2-50, 100, 100);
    
    g.fillOval(getWidth()/2+50, getHeight()/2-50, 100, 100);
    g.setColor(Color.white);
    g.fillOval(x-30, y-10, 20, 20);
   g.setColor(Color.white);
    g.fillOval(x1-10, y1-10, 20, 20);
   
  }
  public void mouseDragged(MouseEvent e) {
  }
  
  @Override
  public void mouseMoved(MouseEvent e) {
    farex=e.getX();
    farey=e.getY();
    farex1=e.getX();
    farey1=e.getY();
    if (farex>getWidth()/2-50&&farex<getWidth()/2+50&&farey<getWidth()/2+50&&farey>getWidth()/2-50) {
       x=farex;
       y=farey;
       
    }else{double tan = Math.atan2((farey-y),(farex-x));
    double cos = getWidth()/2+40*Math.cos(tan);
    double sin =getWidth()/2+40 *Math.sin(tan);
    x=(int) cos;
    y = (int) sin;}
   
    if (farex1>getWidth()/2+50&&farex1<getWidth()/2+150&&farey1<getWidth()/2+50&&farey1>getWidth()/2-50) {
       x1=farex1;
       y1=farey1;
       
    }else{double tan = Math.atan2((farey1-y1),(farex1-x1));
    double cos = getWidth()/2+100+40*Math.cos(tan);
    double sin =getWidth()/2+40 *Math.sin(tan);
    x1=(int) cos;
    y1 = (int) sin;}
    repaint();
  }
  }

Ekran Görüntüsü;

 

 

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.