Java Dairesel çift yönlü bağlı liste ( Double Circular Linked List )

package veriyapıları;

public class daireselBagliListe {

	Eleman2 bas;
	public daireselBagliListe() {
		bas=null;
	}
	
	
	
	void ekle(Eleman2 yeni) {
		if(bas==null) {
			bas=yeni;
			bas.ileri=bas;
			bas.geri=bas;
		}else {
			yeni.ileri=bas;
			yeni.geri=bas.geri;
			bas.geri.ileri= yeni;
			bas.geri=yeni;
			bas=yeni;
			
			
		}
		
	}
	void sil() {
		if(bas.ileri==null) {
			bas=null;
		}else {
			
			bas.geri.ileri=bas.ileri;
			bas.ileri.geri=bas.geri;
			bas=bas.ileri;
			
			
		}
		
		
		
	}
	
	void yazdir() {
		
		Eleman2 tmp = bas;
		
		
		do {
			System.out.println(tmp.icerik);
			tmp=tmp.ileri;
			
		}while(tmp!=bas);
		
		
	}
	

}

class Eleman2{
	Eleman2 ileri,geri;
	int icerik;
	
	Eleman2(int icerik){
		this.icerik=icerik;
		ileri=null;
		geri=null;
		
	}
	
	
	
}

 

Şekille gösterim;

 

 

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.