Java Class

Tanım;

 • Sınıf(class) soyut bir veri tipidir.
 • İçerisinde bulunan veri türleri(int,string,double,char....) ve metodlarla bir nesnesin şablonunu ifade eder.
 • Oluşturduğumuz sınıfın nesnesini üretmek için new ( new sınıf-ismi ) deyimini kullanıyoruz.


Java Class Yapısı;

class Sınıfİsmi
{

    Özellik Tanımları;

    Metod Tanımları;

}


Giriş;

class KodSozluk{   // burada class(sınıf) ismimiz KodSozluk (degiştirilebilir)

	static int tamsayi = 5;   // değişken tanımlamaları
	static double ondalik = 1.2;
	static String sozcuk = "KodSözlük";
	
	public static int topla(int sayi1,int sayi2){
		int sonuc = sayi1+sayi2;
		return sonuc;
	}
	
	public static void sozcukYazdir(){  // method tanımlamaları
		
		System.out.println(sozcuk);
		
	}
	
	public static void main(String[]args){
		
		sozcukYazdir();
		
		System.out.println(topla(5, 6));
		
	}
}


Çıkış;

KodSözlük
11

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.