Java Applet ile yapılmış çizgi üzerinde ilerleyen top

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;public class cubuktangidencizgi extends Applet implements Runnable {
  int x=10,y=10,x1=180,y1=180;
  double egimy,egimx;
  public void init() {
    setSize(200, 200); 
    egimy=(y-y1)/(x1-x)+100;
    egimx=(x1-x)/(y-y1)+100;
    Thread t=new Thread(this);
    t.start();
  }
  public void paint(Graphics g) {
    g.drawLine(x,y, x1, y1);
    g.drawOval((int)egimx, (int) egimy, 20,20);
  }
  public void run() {
    int i=10; int j=1;
    while(true){
      try {if (i<=170) {
        Thread.sleep(10);
        egimy=(y1-y)*i/(x1-x);
        egimx=(x1-x)*-egimy/(y-y1);
        repaint();i+=j;
        if (i==170) {
          j*=-1;
        }if (i<10) {
          j*=-1;
        }
        }
      } catch (InterruptedException e) {
      }
     
    }
  }

}

Ekran Görüntüsü;

 

 

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.