Java Boolean

Tanım;

Matematiksel Mantığın kurucusu sayılan George Boole’un adına izafe edilen ve boolean diye adlandırılan mantıksal veri tipi yalnızca iki değer alır:


  • true (doğru)
  • false (yanlış)Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args){
		
		boolean b1 = true;
		boolean b2 = false;
		
		if(b1==b2){
			System.out.println("dogru");
		}else{
			System.out.println("yanlış");
		}
		
	}   
}


Çıkış;

yanlış
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.