Java Arrays.sort()

Tanım ;

sort() metodu dizide bulunan elemanları sıralamak için kullanılır.


Giriş ;

package kodsozluk;

import java.util.Arrays;

  public class KodSozluk {          
    public static void ekranaYaz(int dizi[]){
      System.out.println(".............");
      for (int i = 0; i < dizi.length; i++) {
        System.out.println(" dizi["+i+"] ="+dizi[i]);
      }   
    }
    public static void main(String[] args) {
     int siralanacak []={60,40,10,30,70,20,50};
     
     ekranaYaz(siralanacak);  //burada dizinin sıralanmadan önceki halini yazdırıyoruz
     Arrays.sort(siralanacak);
     ekranaYaz(siralanacak); //burada ise dizinin sıralandıktan sonraki halini yazdırıyoruz
    }
}


Çıkış ;

run:
.............
 dizi[0] =60
 dizi[1] =40
 dizi[2] =10
 dizi[3] =30
 dizi[4] =70
 dizi[5] =20
 dizi[6] =50
.............
 dizi[0] =10
 dizi[1] =20
 dizi[2] =30
 dizi[3] =40
 dizi[4] =50
 dizi[5] =60
 dizi[6] =70
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.