Java Arrays.fill()

Tanım ;

 • Bu metod tüm Object ve temel türdeki diziler üzerinde işlem yapılması için tasarlanmıştır.
 • Dizideki değerli kolay ve hızlı bir şekilde değiştirmeye olanak sağlar.


Kullanım şekli ; Arrays.fill( dizi , başlangıç , bitis , değer )

başlangıç : nereden değişeceğinin indisini veriyoruz.

bitis : nerede sonlanacağını belirtiyoruz.

değer : başlangıç ve bitiş indis aralarına hangi değer eklenecekse onu giriyoruz.

Eğer başlangıç ve bitiş indislerini vermezsek başlanıç 0, bitişi dizinin uzunluğunu alır.


Giriş ;

package KodSozluk;

import java.util.Arrays;

public class KodSozluk{

   public static void main(String[] args) {
  	 
   int dizi[] = new int[5];
   
   yazdir(dizi);
   
   Arrays.fill(dizi, 5);  // dizinin tüm değerleri 5 yaptık.
   
   yazdir(dizi);   
  
   Arrays.fill(dizi, 1,3,6); // dizinin 1.indiskten 3. indise(dahil değil) kadar değerleri 6 yaptık.
  
   yazdir(dizi);
  
  }
   
   static void yazdir(int dizi[]){
  	 
  	 for(int i=0;i<dizi.length;i++)
  		 System.out.print(dizi[i]+" ");
  	 
  	 System.out.println("");
   }
	
}


Çıkış ;

0 0 0 0 0  // orjinal dizi
5 5 5 5 5  // tüm elemanları 5 yaptıktan sonra
5 6 6 5 5  // 1. indisle 3. indis arası değerleri 6 yaptıktan sonra
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.