Java Arrays.equals()

Tanım ;

 • Bu method tüm Object ve temel tipteki diziler üzerinde işlem yapması için tasarlanmıştır.
 • equals() parametre olarak aldığı iki diziyi karşılaştırır ve eşit olup olmadıklarını kontrol eder.
 • İki dizi arasında eşitlik varsa true ,yoksa false gönderir.


Giriş ;

package kodsozluk;

import java.util.Arrays;

  public class KodSozluk {          
   
    public static void main(String[] args) {
     int Dizi1 []={5,10,15,20};
     int Dizi2 []={25,30,35,40};
     int Dizi3 []={5,10,15,20};
     
     boolean sonucbir=Arrays.equals(Dizi1, Dizi2);
      System.out.println("Dizi1 = Dizi2 :"+sonucbir);
      
    boolean sonuciki=Arrays.equals(Dizi1, Dizi3);
      System.out.println("Dizi1 = Dizi3 :"+sonuciki);
    
    boolean sonucuc=Arrays.equals(Dizi2, Dizi3);
      System.out.println("Dizi2 = Dizi3 :"+sonucuc);  
    }
}


Çıkış ;

run:
Dizi1 = Dizi2 :false
Dizi1 = Dizi3 :true
Dizi2 = Dizi3 :false
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.