Java Arrays.binarySearch()

Tanım ;

 • Türkçe olarak ikili arama metodu olarak geçer.
 • Sıralı dizilerde çalışan metoddur.
 • Dizi içerisinde aranan değişkenin indisi geri döndürür. Bulunmazsa eksili(-) değer döndürür.


Giriş ;

package KodSozluk;

import java.util.Arrays;

public class KodSozluk{

   public static void main(String[] args) {
  	 
    int Dizi []={1,5,12,22,28,35,36,48};
   
    int aranan = 0;
    
   int bulunanIndis = Arrays.binarySearch(Dizi, aranan);
   
   System.out.println(bulunanIndis);
    
   
   }
	
}


Çıkış ;

6